Mé pracovní zkušenosti

– Pedagogická praxe na Osmiletém gymnáziu Buďánka (dnes Mensa gymnázium), práce s nadanými dětmi (2000 – 2005)

– Pedagogická praxe na ZŠ Hanspaulka (2006 – 2008)

– Terapeutická praxe se skupinou v psychiatrické léčebně Bohnice, denní stacionář pro lidi s psychotickým onemocněním (2011 – 2013)

– Terapeutická praxe v Trianglu – centru pro rodinu, práce s dospělými, dospívajícími a dětmi, práce se skupinou i s třídním kolektivem (2011 – 2021)

– Poradenská a speciálně pedagogická praxe v Multidisciplinárním týmu Centra duševního zdraví, pilotní projekt (Dům tří přání) (září 2021 – březen 2022)

– Terapeutická praxe v zařízení Rozum a cit, práce s pěstouny a dětmi v pěstounské péči (2021 – dosud)

– Trenérská praxe v tanečním sportu (2000 – 2006)

– Lektorská činnost, Barevný svět dětí (2014)