Proces

„Terapie je procesem proměny uvědomění a chování. Nezbytnou podmínkou tvůrčího procesu je změna: proměna jedné formy v jinou, proměna symbolu ve vhled, gesta v nové způsoby chování, snu v dramatické vyjádření. Tvořivost a terapie jsou tedy vzájemně provázány v základní rovině: proměna, přeměna, změna.”

(Joseph Zinker)