Mé vzdělání

– Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, obor učitelství: český jazyk – výtvarná výchova pro SŠ (2000)

– Pedagogická fakulta UK v Praze, obor psychologie se speciální pedagogikou (2009)

– Psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii, INSTEP Praha (2007 – 2013)

– Psychoterapeutický výcvik vztahové psychoterapie dětí a dospívajících, IPDAR Praha (2017 – 2018)

– Psychoterapeutický výcvik tanečně pohybové terapie (2019 – 2023)

– Průběžné vzdělávání – semináře

– Průběžná supervize