Podmínky spolupráce s klienty

Na prvním setkání je vždy vytvořen prostor pro seznámení s podmínkami vzájemné spolupráce. Je to čas pro dotazy klientů a společné probrání vzájemných očekávání a možností spolupráce.

Cena individuálního setkání v délce 50 – 55 minut
1000,- Kč

Platí se vždy v hotovosti na konci každého setkání.

Spolupracuji s VZP v jejím programu Duševní zdraví.

Bližší informace najdete na webu www.vzp.cz.